S.I.D.B. 20

7:20 PM


dikatakan bahawa perempuan harus berada di paras rendah dari suaminya dalam 4 perkara, jika tidak suami akan dipandangnya hina iaitu : 1) usia
 
2) tubuh
 
3) harta

  4) kebangsawanan,

dan juga dalam 4 perkara lagi mesti berada dalam paras yang lebih tinggi dari suami iaitu :
1) rupa
 
2) adab
 
3) taqwa
  
4) tabiat

You Might Also Like

0 Sweet Smile