bace!! bace!! bace!!

8:21 AM

IBLIS DATANG MENGGANGGU KETIKA SAKARATUL MAUT

2:00 PM

............

4:45 PM